Rola białka w chorobie nowotworowej

Białko jest niezbędne dla m.in. utrzymania stabilnej masy mięśniowej i siły fizycznej, wzmocnienia odporności oraz usprawnienia procesu gojenia się…


Wsparcie żywieniowe pacjenta po COVID-19

Pacjenci ciężko przechodzący COVID-19 są podatni na znaczną utratę masy ciała i kacheksję, będących wynikiem niedożywienia, jak również złożonych…


Stopa cukrzycowa – profilaktyka i leczenie

Stopa cukrzycowa jako powikłanie niekontrolowanej lub nieleczonej cukrzycy, stanowi coraz większy problem wśród populacji diabetyków, gdyż dotyczy…


Jak zdiagnozować niedożywienie – poradnik

Szacuje się, że niedożywienie wywołane różnymi czynnikami dotknęło ponad miliard światowej populacji. Niedożywienie może być spowodowane zarówno…


Utrata masy mięśniowej, a zdrowie pacjenta

Patofizjologia utraty masy mięśniowej w kontekście kacheksji, sarkopenii, niedożywienia jest procesem wieloczynnikowym i bardzo złożonym, obejmującym…