Utrata masy mięśniowej, a zdrowie pacjenta

Patofizjologia utraty masy mięśniowej w kontekście kacheksji, sarkopenii, niedożywienia jest procesem wieloczynnikowym i bardzo złożonym, obejmującym…

Niedożywienie szpitalne

Szacuje się, że spośród miliardów ludzi zamieszkujących Ziemię około 2/3 cierpi na zaburzenia odżywiania związane ze zbyt dużą lub zbyt małą podażą…

Okres okołooperacyjny

Celem zabiegu chirurgicznego jest umyślne zadanie organizmowi urazu w celu uzyskania przez pacjenta ogólnej korzyści. Musimy pamiętać, że organizm…

Choroba nowotworowa

W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych. Jest to związane głównie ze starzeniem się populacji,…

Żywienie seniorów

Najważniejszym celem żywienia osób starszych jest pokrycie potrzeb organizmu w sposób możliwie opóźniający naturalne procesy starzenia się.…