Czy prehabilitacja ma wpływ na wystąpienie zakażenia miejsca operowanego?

 Prehabilitacja to przygotowanie organizmu przed leczeniem także przedoperacyjnym, który ma na celu optymalizację stanu zdrowia przed zabiegiem.…


Poradnik Prehabilitacja

Koncepcja prehabilitacji powstała w celu poprawy jakości opieki świadczonej podczas prowadzonego procesu terapeutycznego.