Interwencja żywieniowa u pacjenta z trudno gojącymi się ranami

Opieka nad ranami wymaga wielokierunkowej i często długotrwałej terapii, w trakcie której należy uwzględnić wiele czynników, mających wpływ na…