Poradnik Żywieniowy cz.2

Odżywianie chorych jest bardzo ważną składową postępowania terapeutycznego i powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i stanu……


Poradnik Żywieniowy

Niedożywienie występuje najczęściej u pacjentów w wieku podeszłym (50%), pacjentów z chorobami układu oddechowego (45%), chorobami zapalnymi jelit…


Poradnik Prehabilitacja

Koncepcja prehabilitacji powstała w celu poprawy jakości opieki świadczonej podczas prowadzonego procesu terapeutycznego.


Kto jest najbardziej narażony na powstawanie ran przewlekłych?

Rany przewlekłe to trudno gojące się rany, które bez specjalistycznego leczenia nie są w stanie się zabliźnić.


Kacheksja nowotworowa – czym jest i jak leczyć?

Kacheksja to wyniszczenie organizmu, któremu towarzyszy znaczny spadek masy mięśniowej. Powstaje na skutek ciężkiej, przewlekłej choroby, schorzenia…