Poradnik – Prehabilitacja. Choroby zapalne jelit.

Gojenie rany to wieloetapowy i często skomplikowany proces, wymagający odpowiedniego zaopatrzenia w tlen i substancje odżywcze. Organizmowi…


Poradnik – Prehabilitacja. Leczenie onkologiczne. Nowotwory głowy i szyi.

Gojenie rany to wieloetapowy i często skomplikowany proces, wymagający odpowiedniego zaopatrzenia w tlen i substancje odżywcze. Organizmowi…


Poradnik Żywieniowy w procesie leczenia ran

Gojenie rany to wieloetapowy i często skomplikowany proces, wymagający odpowiedniego zaopatrzenia w tlen i substancje odżywcze. Organizmowi…


Poradnik Żywieniowy cz.2

Odżywianie chorych jest bardzo ważną składową postępowania terapeutycznego i powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i stanu……


Poradnik Żywieniowy

Niedożywienie występuje najczęściej u pacjentów w wieku podeszłym (50%), pacjentów z chorobami układu oddechowego (45%), chorobami zapalnymi jelit…


Poradnik Prehabilitacja

Koncepcja prehabilitacji powstała w celu poprawy jakości opieki świadczonej podczas prowadzonego procesu terapeutycznego.