Poradnik Żywieniowy cz.2

Odżywianie chorych jest bardzo ważną składową postępowania terapeutycznego i powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i stanu……


Poradnik Żywieniowy

Niedożywienie występuje najczęściej u pacjentów w wieku podeszłym (50%), pacjentów z chorobami układu oddechowego (45%), chorobami zapalnymi jelit…


Poradnik Prehabilitacja

Koncepcja prehabilitacji powstała w celu poprawy jakości opieki świadczonej podczas prowadzonego procesu terapeutycznego.