Olimp Labs

Okres okołooperacyjny
Celem zabiegu chirurgicznego 

jest umyślne zadanie organizmowi urazu w celu uzyskania przez pacjenta ogólnej korzyści. Musimy pamiętać, że organizm odpowiada na uraz chirurgiczny różnymi reakcjami zmieniającymi metabolizm w kierunku katabolizmu. Podczas procesu zdrowienia chcemy odwrócić wywołany przez uraz katabolizm w kierunku anabolizmu. Prawidłowe odżywianie, dostarczanie odpowiedniej ilości energii i białka stanowią nieodzowną część leczenia w okresie okołooperacyjnym i pozwalają zmniejszać odpowiedź kataboliczną.

Leczenie żywieniowe zdecydowanie

przyspiesza zdrowienie. Przeważająca większość pacjentów może jeść i należy im podawać pokarm doustnie. Celem leczenia żywieniowego powinna być optymalizacja przyjmowania płynów, zapewnienie dostatecznej podaży energii i białka.

Olimp Labs

Najważniejsze informacje
Leczenie żywieniowe (ang. clinical nutrition) – integralna część procesu leczniczego, mająca na celu poprawę i utrzymanie stanu odżywienia, poprawę rokowania i przyspieszenie wyleczenia. Leczenie żywieniowe polega na dostarczaniu choremu wszystkich niezbędnych składników pokarmowych budulcowych i energetycznych (białek, cukrów, tłuszczów, składników mineralnych i witamin), których nie jest w stanie przyjąć w sposób naturalny. Powodem może być problem w przyjmowaniu pokarmu, wynikający z choroby podstawowej, na którą cierpi pacjent lub obecność schorzenia wywołującego niedożywienie. W leczeniu żywieniowym stosuje się gotowe diety przemysłowe lub płyny dożylne, których skład ustala się na bieżąco w zależności od aktualnych potrzeb chorego.

Osoby odżywione prawidłowo powinny jeść zwykłe pokaramy do wieczora przed operacją. Obecnie do 2 – 3h przed znieczuleniem można przyjmować dowolne ilości czystych płynów. Działanie to pomaga uniknąć odwodnienia przedoperacyjnego. Ostatnio wykazano również, że izoosmolarny napój bogaty w węglowodany podany przed operacją szybko znika z żołądka a dodatek węglowodanów zmniejsza przedoperacyjny głód i niepokój. Przed operacyjna podaż węglowodanów zmniejsza także pooperacyjną insulinooporność. U pacjentów niedożywionych wykazano, że żywienie dojelitowe, a nawet pozajelitowe stosowane 1-2 tygodni przed operacją poprawia zdecydowanie wyniki leczenia chirurgicznego.

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii dotyczące głodzenia w okresie okołooperacyjnym dorosłych i dzieci: Doustne węglowodany:
 •  Spożywanie napojów bogatych w węglowodany do 2 godzin przed planowaną operacją jest dla pacjentów bezpieczne (także dla chorych na cukrzycę)
 • Picie płynów bogatych w węglowodany przed planowaną operacją poprawia subiektywne dobre samopoczucie, zmniejsza uczucie głodu oraz zmniejsza oporność na insulinę w okresie pooperacyjnym.

Najważniejszym celem po operacji jest szybki powrót do normalnego funkcjonowania, minimum powikłań i wczesne wypisanie do domu. Ważną częścią tego procesu jest minimalizowanie katabolizmu i powrót chorego ze stanu katabolizmu do anabolizmu, w czym żywienie odgrywa ogromną rolę. Dieta płynna może być tutaj ważnym elementem leczenia żywieniowego. W cięższych przypadkach dużą rolę odgrywa również żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Niezależnie od wybranej metody leczenia żywieniowego (dojelitowa przez zagłębnik lub stomię, pozajelitowa) należy je prowadzić do czasu, gdy chory odżywianiem doustnym będzie w stanie pokryć przynajmniej 70% zapotrzebowania na energię i białko.

Podaż energii w zależności od stopnia niedożywienia pacjenta powinna wynosić od 25 do 35 kcal/kg mc, natomiast podaż białka od 1,2 do 1,5 g/kg mc, jeśli tylko nerki pracują prawidłowo. Należy pamiętać, że im cięższa choroba i dłuższy okres głodzenia tym ostrożniej należy rozpoczynać żywienie i dokładniej kontrolować stan kliniczny i metaboliczny chorego.

Wytyczne ESPEN - European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
 •  U większości chorych nocne głodzenie przed operacją nie jest konieczne. Osoby bez zwiększonego ryzyka zachłyśnięcia mogą przyjmować płyny do 2 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia. Spożywanie pokarmów stałych jest dozwolone do 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia.
 • Preferowanym sposobem żywienia jest żywienie przez przewód pokarmowy, oczywiście poza przypadkami, gdy jest przeciwwskazane.
 • Niewystarczająca doustna podaż pokarmu przez ponad 14 dni wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością. Jeśli przewidywany okres głodzenia w okresie okołooperacyjnym będzie dłuższy niż 7 dni zalecane jest żywienie dojelitowe także u chorych bez cech niedożywienia.
 • Żywienie dojelitowe jest także wskazane u chorych, u których przez ponad 10 dni przewidywana doustna podaż pokarmu nie będzie przekraczała ponad 60% zapotrzebowania.
 • Żywienie przez zgłębnik należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od zabiegu jest wskazane u chorych: po rozległych operacjach z powodu nowotworu głowy, szyi i przewodu pokarmowego, po ciężkim urazie, niedożywianych w dniu zabiegu, u których przewidywana podaż pokarmu będzie <60% zapotrzebowania przez ponad 10 dni.
 • U większości chorych wystarczające są diety standardowe zawierające pełne białko.
 • Celem leczenia okołooperacyjnego jest zmniejszenie ujemnego bilansu azotowego, zapobieganie niedożywieniu, utrzymanie masy mięśniowej, prawidłowej odporności i przyśpieszenie zdrowienia po operacji.
 • Chorzy odżywieni prawidłowo nie odnoszą żadnych korzyści ze sztucznego żywienia, które może być dla nich źródłem powikłań.
 • Żywienie pozajelitowe po operacji zalecane jest u chorych, którzy nie mogą pokryć zapotrzebowania drogą doustną lub dojelitową przez 7-10 dni po zabiegu. Należy tutaj rozważyć łączone żywienie pozajelitowo-dojelitowe.
 • Najczęściej zaleca się podaż 25 kcal/kg idealnej masy ciała. U chorych pozostających pod wpływem ciężkiego stresu można zwiększyć podaż do 30 kcal/kg idealnej masy ciała.
 • U chorych, którzy nie mogą być żywieni drogą przewodu pokarmowego żywienie pozajelitowe musi być kompletne.

Przeważająca większość operowanych osób powinna powrócić do normalnego żywienia doustnego bezpośrednio lub wkrótce po operacji. Żywienie przed operacją wpływa na poprawę wyników leczenia chirurgicznego chorych ciężko niedożywionych, a przedoperacyjne podawanie węglowodanów zmniejsza insulinooporność, katabolizm białek po operacjach planowych. Żywienie drogą przewodu pokarmowego po operacji zmniejsza liczbę powikłań pooperacyjnych. Żywienie powinno być częścią zintegrowanego postępowania przez cały czas leczenia chorego.

Immuven

Produkt zawiera składniki wspierające układ immunologiczny oraz proces gojenia ran. Zalecany w okresie okołooperacyjnym przed zabiegiem, po urazach.

Zobacz produkt