Niedożywienie szpitalne

Szacuje się, że spośród miliardów ludzi zamieszkujących Ziemię około 2/3 cierpi na zaburzenia odżywiania związane ze zbyt dużą lub zbyt małą podażą…