Okres okołooperacyjny

Celem zabiegu chirurgicznego jest umyślne zadanie organizmowi urazu w celu uzyskania przez pacjenta ogólnej korzyści. Musimy pamiętać, że organizm…